Valborg! Lördag 30/4 kl.20 (2022)

TACK alla Klågerupsbor för uppslutningen och ett härligt valborgsfirande!

TACK också till Hyby Scoutkår, Svedala ungdomsbrandkår och Trelleborgs Kammarkör!

_________________________________________________________

Valborg firas traditionsenligt på kullen vid Hybyvägens slut 30/4.

Bålet tänds kl.20

Trelleborgs Kammarkör sjunger in våren.

Hyby Scoutkår anordnar två fackeltåg genom byn för att slutligen stråla samman vid kullen och tända bålet. Ett tåg utgår från skolans parkering och går sedan via cykelvägarna till bålkullen. Det andra utgår från Scoutlokalen, längs nya stigen upp till Solgården och sedan via Fridhillsvägen till bålkullen. Välkomna att hälsa våren med oss längs tågens sträckningar och framför allt uppe vid bålet! Tågen startar ca 19.40 och bålet tänds 20.00.